Wróżka Cesaria

"Wszystko co się zdarza, ma swój sens" Paulo Coelho

Nowy rok osobisty 2022

NOWY ROK OSOBISTY 20212022 (1).png

 

Już 7 września 2021 roku czeka nas wielkie numerologiczne wydarzenie. Następuje bowiem zmiana numerologicznych lat osobistych. Oznacza to szereg zmian dla każdego z nas osobiście, ale również dla świata. Doświadczymy nowych wydarzeń, skupimy się na innych sprawach oraz będziemy realizować inne plany, bo i inne będziemy mieli możliwości. Inaczej podchodzić będziemy do tych samym spraw, bo realizować się będą one w inny sposób. Wszystko dlatego, że nowy rok osobisty, to zupełnie nowa, inna energia, która czy tego chcemy, czy nie oddziaływać będzie na nas bezpośrednio.

 

Nowy rok osobisty to nowa energia

 

Cały cykl numerologiczny rozpoczyna się pierwszym rokiem, a kończy rokiem dziewiątym. Te dwa lata są najbardziej przełomowe, gdyż rozpoczynają i kończą cały dziewięcioletni cykl numerologiczny. Znajomość energetyki danego roku osobistego jest o tyle ważna, że możemy sobie zaplanować najbliższe 12 miesięcy życia, zgodnie z energiami, które będą nam w tym czasie towarzyszyły.

 

Niniejszy artykuł pomoże Ci odpowiednio przygotować się i podpowiedzieć, jak funkcjonować przez najbliżej 12 miesięcy. Dzięki temu będziesz wiedział, jakie działania lepiej jest podejmować, a od jakich się wstrzymać, aby uniknąć porażki. Świadomość wibracji jaka będzie oddziaływać na Ciebie w danym roku osobistym pozwoli wykorzystać możliwości, jakie on daje, ale jednocześnie pozwala Tobie uniknąć ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Abyś mógł skorzystać z treści, które Ci przedstawiam w tym artykule, musisz wiedzieć w jaki rok osobisty wchodzisz. W pierwszej kolejności oblicz swoją osobistą wibrację numerologiczną, tzw. drogę życia. Wylicza się ją z całej daty urodzenia, dodając do siebie wszystkie cyfry.

 

 

Wyliczanie roku osobistego

 

Wytłumaczę to na przykładowej dacie urodzenia: 10.01.1981. Należy dodać wszystkie cyfry do siebie: 1+0+0+1+1+9+8+1=21, a następnie otrzymany wynik sprowadzić do postaci jednocyfrowej, poprzez dodanie cyfr: 2+1=3. W ten sposób wychodzi nam wibracja urodzenia.

Uwaga! Jeśli wyjdzie Ci wynik: 11, 22, 33, 44 to pozostaw go w takiej wersji i nie redukuj go do cyfry. Ten wynik to tzw. wibracja mistrzowska i zgodnie z zasadami numerologii nie redukujemy jej do cyfry.

Jeśli wiesz już jaką wibracją urodzeniową jesteś, możesz przejść do wyliczenia roku osobistego, w który właśnie wchodzisz. W tym celu dodaj do siebie wszystkie cyfry wchodzące w skład roku 2022, czyli: 2+0+2+2=6. Masz teraz dwie cyfry: urodzenia (wibracja 3 z mojego przykładu) oraz aktualnego roku (wibracja 6). Te dwie cyfry dodaj do siebie.

Idąc dalej za moim przykładem, będzie to wyglądało następująco: 3+6=9. Ta dziewiątka oznacza dokładnie dziewiąty rok osobisty.

 

 

1 numerologiczna wchodzi w 7 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       pojawiające się możliwości rozwoju, nauki i poszerzania własnych kompetencji;

·       okazje do rozwijania pasji i zainteresowań;

·       możliwość rozwoju duchowego i osobistego;

·       możliwość poszukiwania prawdy o sobie: własnych potrzebach, ale i też blokadach i lękach;

·       porządkowanie i wartościowanie własnego życia, dokonywanie wewnętrznych analiz i stawianie nowych priorytetów;

·       czas refleksji, wyciszenia i uspokojenia;

·       wzmocnienie intuicji;

·       możliwość zwolnienia tempa i zastanowienia się co jest dla Ciebie najważniejsze;

·       możliwość odnalezienia nowych autorytetów i przewodników duchowych;

·       liczne okazje do podróżowania.

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       pojawiające się nieprzyjemne sytuacje, na które nie będziesz miał wpływu;

·       możliwe rozstania i zamykanie relacji międzyludzkich;

·       konieczność zamykania pewnych etapów życia;

·       ryzyko poniesienia strat emocjonalnych lub materialnych;

·       konieczność pogodzenia się z tym, co lub kto odchodzi z Twojego życia;

·       nawracające stany refleksyjne, melancholijne, a nawet depresyjne;

·       konieczność radzenia sobie z takimi negatywnymi emocjami, jak: smutek, żal, rozczarowanie, tęsknota;

·       częste poczucie samotności, odosobnienia i braku zrozumienia przez otoczenie;

·       ogólne osłabienie organizmu, możliwe choroby;

·       możliwe odpływy finansowe i nieudane inwestycje.

 

 

2 i 11 numerologiczna wchodzi w 8 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       szansa na rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji i wspinanie się po szczeblach kariery;

·       szansa na zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji oraz rozwój pasji i zainteresowań;

·       zdobycie upragnionego awansu, premii oraz wszelkich innych wyróżnień zawodowych;

·       odniesienie sukcesu, docenienie i uznanie;

·       przypływy finansowe, pomnożenie majątku;

·       korzystne rozstrzygnięcie spraw sądowych i/lub administracyjnych, szczególnie dotyczących spraw materialnych;

·       szansa na nowe, wartościowe znajomości międzyludzkie;

·       szansa na naprawienie popełnionych w przeszłości błędów, przeprosiny i pojednanie;

·       możliwość dokonywania trafnych decyzji biznesowych i inwestycji finansowych;

·       nagrody od losu za sumienną i obowiązkową pracę w poprzednich latach;

·       możliwość kontynuowania i dopracowywania rozpoczętych projektów;

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       jako rok karmy, musisz spodziewać się rozliczeń: pozytywnych lub negatywnych, zgodnie z Twoimi działaniami w latach ubiegłych;

·       konieczność zmierzenia się z przeciwnikiem w sprawach sądowych i administracyjnych;

·       musisz działać tylko uczciwie, bowiem wszelkie próby ominięcia lub złamania prawa zostaną Tobie udaremnione;

·       konieczność podejmowania tylko przemyślanych i rozsądnych decyzji, gdyż ich skutki będą znaczące w kolejnych latach;

·       możliwe straty finansowe i niepowodzenia zawodowe, będące wynikiem wcześniejszych zaniedbań;

·       ryzyko zaniedbań innych sfer życia na korzyść spraw zawodowych i materialnych;

·       przez nastawienie na korzyści i osiąganie sukcesów możesz stracić pokorę i dystans do siebie;

·       możliwe przepracowanie, nadmierne obciążanie organizmu, a nawet wypalenie zawodowe.

 

 

3 numerologiczna wchodzi w 9 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       przed Tobą bardzo przełomowy rok, będący podsumowaniem całego dorobku z ostatnich dziewięciu lat;

·       możliwość dokonywania analizy emocjonalnej i duchowej;

·       możliwość dokonywania selekcji osób w otoczeniu, weryfikacja ich stosunku i intencji do Ciebie oraz podejmowanie radykalnych odcięć;

·       możliwość zamykania dawnych tematów i zakańczania spraw z przeszłości, które powinny i muszą być już za Tobą;

·       możliwe i skuteczne oczyszczanie organizmu fizyczne, duchowe i emocjonalne;

·       możliwość podejmowania bardzo ważnych życiowych decyzji, często nieodwracalnych;

·       działanie tylko ostrożnie, w sposób przemyślany, bo nie będzie możliwości dokonywania poprawek i uzupełnień;

·       możliwość planowania i przygotowywania się do rozpoczęcia nowego etapu życia, z zamkniętą przeszłością.

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       konieczność pogodzenia się z wydarzeniami i doświadczeniami, na które nie masz wpływu;

·       konieczność zamknięcia spraw przytłaczających, unieszczęśliwiających i krzywdzących, często wbrew sobie;

·       konieczność podejmowania decyzji ostatecznych;

·       relacje kryzysowe mogą być definitywnie zakończone;

·       możliwe straty finansowe, niekorzystne inwestycje, powiększanie się zobowiązań;

·       możliwe straty psychiczne oraz doświadczanie porażek i traum, które mają Cię czegoś nauczyć i przygotować na lepszy czas;

·       nauka odporności na problemy życia codziennego i walki z przeciwnościami losu;

·       częste poczucie samotności, odosobnienia i braku zrozumienia przez otoczenie;

·       dokonywanie istotnych zmian życiowych, które mają Cię pożegnać z przeszłością;

·       możesz odczuwać skłonność do apatii, zniechęcenia i depresji;

·       możliwe zabiegi i operacje chirurgiczne.

 

 

4 i 22 numerologiczna wchodzi w 1 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       przed Tobą bardzo przełomowy rok, będący początkiem nowego etapu w życiu;

·       możliwość rozpoczynania od nowa tych samych spraw, projektów i relacji;

·       nawiązywanie nowych znajomości, rozpoczynanie nowych projektów i współprac, które będą trwały przez kolejne lata;

·       nowe przedsięwzięcia zawodowe, inwestycje finansowe i długofalowe projekty;

·       szansa na transformację i dokonywanie wszelkich zmian;

·       pojawienie się okazji i szans, jakich wcześniej nie dostrzegałeś; 

·       dynamizm, zdecydowany rozwój, ogromne chęci do działania;

·       uśmiech losu i pomyślność w niemal każdej dziedzinie życia;

·       możliwość skupienia się na własnych potrzebach, ambicjach, samorealizacji i niezależności;

·       konieczność pracy nad sobą i pracy od podstaw nad tym, co jest dla Ciebie ważne;

·       szansa na zasianie tego, o czym marzysz, a co się zrealizuje w kolejnych latach – budowanie swojej przyszłości na nowych fundamentach i z nową wizją.

 

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       trudności w kontynuowaniu spraw rozpoczętych we wcześniejszych latach, a szczególnie w roku 9;

·       możliwe definitywne zamknięcie spraw i relacji, które powinny być zakończone w roku 9, a co nie nastąpiło;

·       sprawy, które powinny być rozwiązane w roku 9 mogą uniemożliwiać Ci korzystanie z dobrodziej w postaci nowych szans i możliwości roku 1;

·       zbyt wielka pewność siebie i koncentracja na własnym ego, co może doprowadzić do odsunięcia się od osób z najbliższego otoczenia;

·       trudności w podejmowaniu współprac, zawieraniu kontraktów i wchodzenie w zespołowe projekty, przez nadmierne skupienie się na własnych oczekiwaniach;

·       możliwość niezauważania nowych okazji i propozycji, które niewykorzystane pojawią się ponownie za 9 lat;

·       nawet jeśli nie jesteś gotowy na nowe wyzwania i działania, to wystarczy, że zasiejesz ziarno potencjału i energia tego ruchu zostanie napędzona.

 

 

5 numerologiczna wchodzi w 2 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       możliwość kontynuowania inicjatyw rozpoczętych w roku 1;

·       czas na analizę, ocenianie i dopełnianie wcześniejszych projektów;

·       zahamowanie działań rozpoczętych wcześniej;

·       możliwość odpoczynku po dynamicznym roku 1 i zbieranie sił przed rokiem 3;

·       konieczność współpracy i polegania na drugiej osobie;

·       wiele możliwości w zawieraniu nowych kontaktów i znajomości;

·       podejmowanie wspólnych projektów i inicjatyw;

·       koncentracja na sprawach społecznych i rodzinnych;

·       możliwość i czas na pielęgnowanie ważnych dla Ciebie relacji międzyludzkich;

·       szansa na reaktywację zawieszonych relacji, pogodzenie się i powroty z przeszłości zapomnianych przyjaciół.

 

 

 Wyzwania i zagrożenia:

·       zahamowanie wielu ważnych spraw oraz opóźnienia w realizacji przedsięwzięć;

·       konieczność nauki cierpliwości i wytrwałości: wszystko ruszy w odpowiednim czasie;

·       możliwość wymuszania przez ciebie skuteczności w realizacji inicjatyw, których szybko nie będzie, co może wywoływać napięcie, stres i ogólne rozdrażnienie;

·       brak docenienia i sukcesów – konieczność przeczekania na to do 3 roku;

·       możliwy brak wsparcia ze strony najbliższych i odczuwanie poczucia niespełnienia w grupie;

·       możliwe rozterki emocjonalne, brak spełnienia uczuciowego i wątpliwości w partnerstwie;

·       pojawianie się wydarzeń wywołujących niepewność, poczucie niestałości i wahań nastroju;

·       możliwe pojawiające się niepokojące dolegliwości zdrowotne.

 

 

6 i 33 numerologiczna wchodzi w 3 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       szczęście, pomyślność i uśmiech losu w wielu dziedzinach życia i różnych inicjatywach;

·       możliwość dynamicznego startu w każdym przedsięwzięciu;

·       duże możliwości i szanse spełnienia marzeń planów i ambicji, które wcześniej były poza zasięgiem Twoich starań;

·       możliwość zaprezentowania się i pokazanie się światu;

·       okazja do zakochania się i budowania trwałych relacji;

·       zapoczątkowywanie nowych znajomości i rozwój relacji międzyludzkich;

·       okazje do naprawienia trudnych relacji i pojednań;

·       w stałych związkach możliwość rozwoju partnerstwa, a nawet okazje do poważnych deklaracji;

·       szansa na wielką wygraną w grach liczbowych;

·       możliwość poprawienia finansów poprzez otrzymanie spadku, odszkodowania, trafnych inwestycji, podwyżki, awansów oraz zwrotów;

·       rozwój talentów, szczególnie artystycznych oraz poszerzanie własnej twórczości i pokazanie je większej publiczności;

·       odniesienie sukcesu, poklask, zbieranie pochwał, wyróżnień i gratulacji;

·       odczuwanie przyjemności, stawianie na rozrywkę, realizowanie siebie oraz podróże.

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       konieczność szybkiego podejmowania decyzji; zbyt długie zastanawianie się nad dokonaniem wyboru sprawi, że świetna okazja ucieknie Ci koło nosa;

·       konieczność otwarcia się na świat, bo długo okazji do skutecznego wypromowania się nie będziesz miał;

·       ryzyko przyzwyczajenia się do beztroski, zabawy i ciągłego świętowania;

·       możliwe kryzysy w związku spowodowane tym, że poszukiwać będziesz rozrywki na zewnątrz i adoracji płci przeciwnej; możliwe romanse za plecami partnera;

·       ryzyko całkowitej koncentracji na sobie, przez co mogą ucierpieć Twoje bliskie relacje międzyludzkie;

·       możliwość popadnięcia w hazard i inne uzależnienia.

 

 

7 numerologiczna wchodzi w 4 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       wyciszenie, spokój i równowaga;

·       maksymalna koncentracja na pracy w sferze zawodowej, osobistej, rodzinnej; społecznej;

·       okazja do zbudowania swojego indywidualnego świata: związku, kariery, rodziny; domu;

·       skupienie uwagi na jednym lub kilku priorytetowych celach i systematyczne dążenie do nich;

·        możliwość inwestowania posiadanych zasobów na najważniejszych wartościach; wskazane są inwestycje w nieruchomości;

·       budowanie solidnych konstrukcji i fundamentu, tego czego pragniesz, dzięki pojawiającym się okazjom;

·       możliwość ugruntowania swojego stanowiska w pracy i pozycji zawodowej;

·       szansa na wykazanie się w pracy wiedzą, zdolnościami i chęciami do podnoszenia kwalifikacji;

·       pomyślność w realizacji długoterminowych planów;

·       ugruntowanie relacji międzyludzkich i związków.

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       konieczność nauki pracowitości, systematyczności i obowiązkowości;

·       konieczność nauki cierpliwości, wytrwałości i pogodzenia się z wstrzymaniem pewnych spraw;

·       konieczność zadbania o swoje oszczędności i zapewnienie sobie pewnego zaplecza finansowego;

·       ograniczenia i straty finansowe; blokady materialne;

·       brak korzyści, mimo włożonego wysiłku;

·       trudności w realizacji planów krótkoterminowych;

·       ryzyko pracoholizmu i nadmiernego skupienia się na sprawach materialnych;

·       ryzyko rutyny i zamknięcie się na nowości, innowacje i samorozwój;

·       ryzyko nadmiernej koncentracji wyłącznie na materialnych priorytetach;

·       częste przemęczenia i ogólne osłabienie organizmu;

·       możliwe przepracowanie, a nawet wypalenie zawodowe.

 

 

8 i 44 numerologiczna wchodzi w 5 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       przed Tobą gwałtowne i niespodziewane zmiany, wiele nowości;

·       rewolucje, jakich doświadczysz będą następstwem Twojego dotychczasowego postępowania i wcześniejszych działań;

·       wiele spraw ruszy zdecydowanie do przodu;

·       okazje do podróżowania i zmiany miejsca zamieszkania, szczególnie za granicę;

·       sukcesy i uznania za włożony wkład w latach ubiegłych;

·       nieprzewidziane okazje, na które trzeba będzie szybko reagować;

·       chęć i możliwość do zmian w sobie: wartości, priorytetów, a nawet wyglądu;

·       okazje do powiększenia grona przyjaciół i znajomych, nawiązywanie nowych relacji międzyludzkich;

·       pojawią się pierwsze wypracowane w roku czwartym korzyści, w postaci np. premii, podwyżki, czy awansu.

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       mnogość nadarzających się okazji będzie tak silna, że zmniejszy się Twoja czujność i ostrożność;

·       chęć zmian i doświadczanie nowości może spowodować, że zatracisz w sobie pokorę, a zbytnia pewność siebie może Cię zgubić;

·       większa otwartość na otoczenie oznacza większe zagrożenie na oszustwa i wyzysk;

·       konieczność nastawienia się na nieprzewidywalność i zmienność;

·       brak odczuwania stałości i równowagi;

·       konieczność dokonywania przemyślanych decyzji, szczególnie tych długoterminowych i finansowych;

·       nie wszystkie zmiany będą dla ciebie przyjemne i dobre;

·       ryzyko popełniania błędów i pomyłek oraz doświadczania wpadek z powodu obniżonej uwagi i koncentracji;

·       duże ryzyko doświadczania nieprzewidzianych wypadków, w tym komunikacyjnych.

 

 

9 numerologiczna wchodzi w 6 rok osobisty

 

Możliwości i szanse:

·       wyciszenie, spokój oraz chęć oddania się sprawom najistotniejszym;

·       brak nowości, a w ich miejsce zagości stabilizacja i przewidywalność;

·       wzrost odpowiedzialności za siebie i bliskich; oddanie się sprawom rodzinnym;

·       okazja do podejmowania wszelkich działań na rzecz swojego domu, np. upiększanie wnętrz, remont, a nawet kupno nowego mieszkania;

·       okazje do dokonania korzystnych transakcji na polu nieruchomości;

·       odnalezienie własnego miejsca na Ziemi, a wraz z nim spokoju, harmonii i nowych wartości;

·       okazja do powiększenia rodziny, ocieplenia stosunków z bliskimi, a nawet pogodzenia się z osobami, z którymi nie masz kontaktu;

·       okazja do wyjaśnienia i rozwiązania spraw z przeszłości; pojednanie i wybaczenie; możliwy powrót dawnego partnera;

·        koncentracja na tradycji i wartościach wyniesionych z domu rodzinnego.

 

Wyzwania i zagrożenia:

·       trudności w nawiązywaniu nowych znajomości;

·       brak motywacji do działania i tendencje do bierności;

·       większa koncentracja na przeszłości, co sprawi, że trudno Ci będzie budować przyszłość na nowych fundamentach;

·       wzrost poczucia tęsknoty i niemożność pogodzenia się z tym, co się kiedyś wydarzyło;

·       single bardziej będą chciały powrócić do dawnej miłości i reaktywować nieudaną relację, niż przyjąć nową osobę do swojego życia;

·       większa koncentracja na innych i poświęcenie się bliskim, niż dbałość o własne potrzeby;

·       ryzyko poczucia wykorzystania i oszukania przez silną potrzebę pomocy i oddania innym;

·       pojawiające się kłopoty i zmartwienia dotyczyć będą bardziej Twoich bliskich, niż bezpośrednio Ciebie.

 

Przedstawiłam Ci ogólne tendencje i energie kolejnych lat osobistych. Jednak, to tylko garść informacji. Jeśli chcesz dowiedzieć więcej, co czeka Cię w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to zapraszam do kontaktu.

 

Wróżka Cesaria

 

 

 

< wróć